Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Tiết 2 – Tuần 9 trang 37 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Đặt 2 câu theo mẫu Ai (cái gì, con gỉ)

CHIA SẺ
Tiết 2 – Tuần 9: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 37. Ghi vào chỗ trống tên riêng của các nhân vật trong những bài tập đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng thứ tự bảng chữ cái; Đặt 2 câu theo mẫu Ai (cái gì, con gỉ)…

1: Đặt 2 câu theo mẫu

Ai (cái gì, con gỉ)

là gì ?

M : Bạn Lan

là học sinh giỏi.

Câu 1: Bố em là giám đốc.

Câu 2: Hùng là bạn thân của em.

2: Ghi vào chỗ trống tên riêng của các nhân vật trong những bài tâp đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng thứ tự bảng chữ cái

Tuần

Tên bài tập đọc (có nhân vật mang tên riêng)

Tên riêng nhân vật xếp theo thứ tự bảng chữ cái

7,8

 ………

 ………

TRẢ LỜI:

1: Đặt 2 câu theo mẫu

Câu 1 : Bố em là giám đốc.

– Mẹ em là kế toán.

Câu 2 : Hùng là bạn thân của em.

– Em Trinh là con út trong gia đình em.

2: Ghi vào chỗ trống tên riêng của các nhân vật trong những bài tâp đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng thứ tự bảng chữ cái:

Tuần

Tên bài tập đọc (có nhân vật mang tên riêng)

Tên riêng nhân vật xếp theo thứ tự bảng chữ cái

7,8

Bàn tay dịu dàng Người thầy cũ Người mẹ hiền

An, Dũng, Khánh Minh, Nam