Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Tập làm văn – Tuần 4 trang 17 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết lời xin lỗi của em trong mỗi trường hợp sau: Khi em lỡ bước, giẫm vào chân bạn

CHIA SẺ
Tập làm văn – Tuần 4: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 17. Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới đây, trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp; Viết lời xin lỗi của em trong mỗi trường hợp sau: Khi em lỡ bước, giẫm vào chân bạn…

1: Viết lời cảm ơn của em trong mỗi trường hợp sau

– Khi bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa.

– Khi cô giáo cho em mượn quyển sách.

– Khi em bé nhặt hộ em chiếc bút rơi.

2: Viết lời xin lỗi của em trong mỗi trường hợp sau

– Khi em lỡ bước, giẫm vào chân bạn.

– Khi em mải chơi, quên làm việc mẹ đã dặn.

– Khi em đùa nghịch, va phải một cụ già.

3: Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới đây, trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp

TRẢ LỜI

1: Viết lời cảm ơn của em trong mỗi trường hợp sau

– Khi bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa.

Cảm ơn bạn, bạn thật tốt bụng !

– Khi cô giáo cho em mượn quyển sách.

Em cảm ơn cô, ngày mai em sẽ mang sách đầy đủ.

– Khi em bé nhặt hộ em chiếc bút rơi.

Anh (chị) cảm ơn em, em ngoan quá !

2: Viết lời xin lỗi của em trong mỗi trường hợp sau

– Khi em lỡ bước, giẫm vào chân bạn.

Xin lỗi bạn, mình vô ý quá !

– Khi em mải chơi, quên làm việc mẹ đã dặn.

Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ nhớ lời mẹ dặn.

– Khi em đùa nghịch, va phải một cụ già.

Cháu xin lỗi ông (bà), ông (bà) có sao không ạ ?

3: Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới đây, trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp

1. Mẹ mua cho Trinh một con gấu bông.

Trinh đưa hai tay nhận và nói:

– Con gấu bông đẹp quá ! Con cám ơn mẹ!

2. Nam chạy giỡn làm vỡ bình hoa của mẹ. Nam khoanh tay đứng trước mặt mẹ và nói .

– Con xin lỗi mẹ !