Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Viết: Chữ hoa I, K. Kiến tha lâu cũng đầy tổ SGK Tiếng Việt 2

Bài 19: Viết Chữ hoa I, K. Kiến tha lâu cũng đầy tổ trang 87 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Tuần 11: Niềm vui tuổi thơ 

Câu 1: Viết chữ hoa: I K

* Chữ I:

– Cấu tạo: gồm nét cong trái và nét móc ngược trái.

– Cách viết:

Advertisements (Quảng cáo)

+ Bước 1: Đặt bút trên ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2, viết nét cong trái, hơi lượn lên trước khi dừng dưới ĐK ngang 4 và bên phải ĐK dọc 2.

+ Bước 2: Không nhấc bút, hơi lượn sang trái viết nét móc ngược trải cách đều bên phải ĐK dọc 2 một li, khi chạm ĐK ngang 1 thì lượn cong lên rồi uốn vào trong , dừng bút bên trái ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2, 3.

* Chữ K:

Advertisements (Quảng cáo)

– Cấu tạo: gồm nét cong trái, móc ngược trái, móc phải, nét thắt và nét móc ngược phải.

– Cách viết:

+ Bước 1: Đặt bút trên ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2, viết nét cong trái, hơn lượn lên trước khi dừng dưới ĐK ngang 4, bên phải ĐK dọc 2.

+ Bước 2: Không nhấc bút, hơi lượn sang trái viết nét móc ngược trái theo ĐK dọc 2 khi chạm ĐK ngang 1 thì lượn cong lên rồi uốn vào trong, dừng bút bên trái ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2, 3

+ Bước 3: Lia bút đến ĐK ngang 3, viết nét móc phải, đến khoảng giữa thân chữ thì lượn vào trong viết nét thắt cắt ngang qua nét bút ở bước 2, liền mạch viết tiếp nét móc ngược phải, dừng bút dưới ĐK ngang 2, bên phải ĐK dọc 3.

Câu 2: Viết ứng dụng: Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

Em viết lần lượt các từ trong câu ứng dụng theo thứ tự.

Advertisements (Quảng cáo)