Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Nghe – viết: Nhím nâu kết bạn SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Hướng dẫn Nghe – viết: Nhím nâu kết bạn trang 91 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 20 Tuần 11: Niềm vui tuổi thơ

Câu 1: Nghe – viết:

Nhím nâu kết bạn

Thấy nhím trắng tốt bụng, nhím nâu đã nhận lời kết bạn. Cả hai cùng trang trí chỗ ở cho đẹp. Chúng trải qua những ngày vui vẻ, ấm áp vì không phải sống một mình giữa mùa đông lạnh giá.

Câu 2: Chọn g hoặc gh thay cho ô vuông:

– Suối □ặp bạn rồi

□óp thành sông lớn.

Sông đi ra biển

Biển thành mênh mông.

(Theo Nguyễn Bao)

– Quả □ấc nào mà chín

Cũng □ặp được mặt trời.

(Theo Nguyễn Đức Quang)

– Nắng □é vào cửa lớp

Advertisements (Quảng cáo)

Xem chúng em học bài.

(Theo Nguyễn Xuân Sanh)

– Suối gặp bạn rồi

Góp thành sông lớn.

Sông đi ra biển

Biển thành mênh mông.

Advertisements (Quảng cáo)

(Theo Nguyễn Bao)

– Quả gấc nào mà chín

Cũng gặp được mặt trời.

(Theo Nguyễn Đức Quang)

– Nắng ghé vào cửa lớp

Xem chúng em học bài.

(Theo Nguyễn Xuân Sanh)

Câu 3: Chọn a hoặc b.

a. Tìm từ có tiếng chứa iu hoặc ưu.

M: iu: líu lo

     ưu: lưu luyến

b. Tìm từ có tiếng chứa iên hoặc iêng.

M: iên: hiền lành,

     iêng: siêng năng

a.  – iu: ríu rít, bận bịu, nâng niu, cái rìu, bận bịu, chịu đựng, dịu dàng, nặng trĩu, dễ chịu,…

     – ưu: lưu luyến, bưu thiếp, bưu điện, sưu tầm, mưu trí, cứu giúp, tựu trường,…

b. – iên: liên kết, tiên phong, tiên tiến, chiến đấu, bờ biển, kiên trì, cô tiên, mái hiên, con kiến,…

    – iêng: cái chiêng, miếng bánh, tiếng tăm, sầu riêng, chao liệng, siêng năng, lười biếng,…

Advertisements (Quảng cáo)