Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Viết Chữ hoa K. Kính thầy yêu bạn Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫnViết: Chữ hoa K. Kính thầy yêu bạn trang 91 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 11: Những người bạn nhỏ

Câu 1: Viết chữ hoa K

– Cấu tạo: gồm nét cong trái, móc ngược trái, móc phải, nét thắt và nét móc ngược phải.

Advertisements (Quảng cáo)

Cách viết:

+ Bước 1: Đặt bút trên ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2, viết nét cong trái, hơn lượn lên trước khi dừng dưới ĐK ngang 4, bên phải ĐK dọc 2.

+ Bước 2: Không nhấc bút, hơi lượn sang trái viết nét móc ngược trái theo ĐK dọc 2 khi chạm ĐK ngang 1 thì lượn cong lên rồi uốn vào trong, dừng bút bên trái ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2, 3

+ Bước 3: Lia bút đến ĐK ngang 3, viết nét móc phải, đến khoảng giữa thân chữ thì lượn vào trong viết nét thắt cắt ngang qua nét bút ở bước 2, liền mạch viết tiếp nét móc ngược phải, dừng bút dưới ĐK ngang 2, bên phải ĐK dọc 3.

Câu 2: Viết ứng dụng Kính thầy yêu bạn

Em viết lần lượt các từ trong câu ứng dụng theo thứ tự

Advertisements (Quảng cáo)