Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Viết chữ hoa E, Ê. Em là con ngoan Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

 Bài 3 Tuần 6: Viết chữ hoa E, Ê. Em là con ngoan trang 51 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 6: Bố mẹ yêu thương

Câu 1: Viết chữ hoa E, Ê

Em quan sát các chữ viết mẫu trong sách, chú ý thứ tự viết các nét.

1. Chữ hoa E

Advertisements (Quảng cáo)

– Cấu tạo: gồm nét cong trái, nét cong phải và nét thắt.

– Cách viết: Đặt bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 4, viết một nét cong trái lưng chạm ĐK dọc 1, lượn vòng lên chưa chạm ĐK dọc 3 viết liền mạch nét cong trái thứ hai kết hợp với nét thắt trên ĐK ngang 2 và viết tiếp nét cong trái thứ ba và dừng bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2 và viết tiếp nét cong trái thứ ba và dừng bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2 (Độ cong của nét cong trái thứ ba rõ nét hơn độ cong của nét cong trái thứ hai. Chỗ bắt đầu viết nét cong trái thứ hai phải ngang bằng với điểm đặt bút)

2. Chữ hoa Ê

– Cấu tạo: gồm nét cong trái, nét cong phải, nét thắt và đầu mũ

Advertisements (Quảng cáo)

– Cách viết:

+ Viết như viết chữ E hoa

+ Lia bút viết đầu mũ ở ĐK ngang 4, giữa ĐK dọc 2 và 3.

Câu 2: Viết ứng dụng Em là con ngoan

Em đọc trước câu ứng dụng

Em viết lần lượt các từ trong câu ứng dụng theo thứ tự

Advertisements (Quảng cáo)