Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Tìm 2 – 3 từ ngữ có tiếng chăm trang 71 Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo

Mở rộng vốn từ Gia đình (tiếp theo – Tuần 8) câu 3, 4 trang 71 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 8: Ông bà yêu quý

Câu 3: Tìm 2 – 3 từ ngữ:

a. Có tiếng chăm        M: chăm sóc

b. Có tiếng thương     M: thương yêu

a. Có tiếng chăm: chăm chỉ, chăm ngoan, chăm học,…

b. Có tiếng thương: thân thương, thương mến, thương xót,…

Câu 4: Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Chọn ở mỗi nhóm một từ để xếp thành câu.

Advertisements (Quảng cáo)

M: Ông bà chăm sóc cháu.

b. Đặt 2 – 3 câu nói về tình cảm của các cháu đối với ông bà.

Advertisements (Quảng cáo)

a. Em làm theo mẫu

b. Sử dụng các từ ngữ yêu thương, kính yêu, chăm sóc, vâng lời,… để đặt câu.

a. Cha mẹ chăm sóc con.

Con giúp đỡ cha mẹ.

Cháu yêu quý ông bà.

Ông bà động viên cháu.

b. Cháu yêu thương ông bà.

Cháu kính yêu ông bà.

Cháu chăm sóc ông bà.

Cháu vâng lời ông bà.

Advertisements (Quảng cáo)