Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều

Kể chuyện đã học: Một ngày hoài phí

Trả lời câu hỏi Kể chuyện đã học: Một ngày hoài phí trang 19 Tiếng Việt 2 – Cánh Diều. Chủ điểm 1: Em là búp măng non 

Câu 1. Kể lại từng đoạn của câu chuyện Một ngày hoài phí

a. Đoạn 1:

– Mẹ dặn cậu con trai ở nhà làm gì?

– Ở nhà, cậu bé làm những gì?

b. Đoạn 2:

– Mẹ dẫn cậu bé đi những đâu, để làm gì?

Advertisements (Quảng cáo)

– Ở mỗi nơi, cậu bé thấy gì?

a. Đoạn 1:

Advertisements (Quảng cáo)

Mẹ dặn cậu con trai ở nhà trồng một cái cây và đọc một cuốn sách. Nhưng cậu bé cảm thấy một ngày rất dài, chưa cần vội làm những việc mẹ dặn. Cậu cứ mải mê nghịch ngợm, vui chơi và nằm dài suốt một ngày. Cậu đã quên bẵng lời mẹ dặn.

b. Đoạn 2:

Buổi chiều, mẹ trở về nhà. Thấy con vẫn chưa làm được việc gì, mẹ bèn đưa cậu bé tới những nơi khác nhau. Khi đưa con tới gần một đống thóc lớn, mẹ chỉ cho con biết cô đập lúa đã miệt mài cả một ngày để cho ra đống thóc lớn này. Sau đó, mẹ lại đưa con đến thư viện. Bác thủ thư đã chỉ vào chiếc giá đầy những sách và cho biết đó là những gì mọi người đã đọc ngày hôm nay. Cậu bé tự mình hiểu ra mình đã để một ngày trôi qua hoài phí.

Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện

Mẹ dặn cậu con trai ở nhà trồng một cái cây và đọc một cuốn sách. Nhưng cậu bé cảm thấy một ngày rất dài, chưa cần vội làm những việc mẹ dặn. Cậu cứ mải mê nghịch ngợm, vui chơi và nằm dài suốt một ngày. Cậu đã quên bẵng lời mẹ dặn.

Buổi chiều, mẹ trở về nhà. Thấy con vẫn chưa làm được việc gì, mẹ bèn đưa cậu bé tới những nơi khác nhau. Khi đưa con tới gần một đống thóc lớn, mẹ chỉ cho con biết cô đập lúa đã miệt mài cả một ngày để cho ra đống thóc lớn này. Sau đó, mẹ lại đưa con đến thư viện. Bác thủ thư đã chỉ vào chiếc giá đầy những sách và cho biết đó là những gì mọi người đã đọc ngày hôm nay. Cậu bé tự mình hiểu ra mình đã để một ngày trôi qua hoài phí.

Advertisements (Quảng cáo)