Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều

Bài viết 2 Viết tự thuật trang 19 SGK Tiếng Việt 2 cánh diều

Hướng dẫn làm Bài viết 2 Viết tự thuật trang 19 SGK Tiếng Việt 2 – Cánh Diều.

Câu 1. Đọc bản tự thuật dưới đây:

– Tự thuật: kể về mình

Quê quán (quê): nơi gia đình đã sống nhiều đời

a. Em biết những gì về bạn Hồng Anh? Nhờ đâu em biết rõ về bạn Hồng Anh như vậy?

b. Tìm một tên riêng trong bản tự thuật được viết hoa.

a.

– Em biết những thông tin sau về bạn Hồng Anh: họ và tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, quê quán, nơi ở hiện nay, học sinh lớp, học sinh trường, sở thích

– Em biết rõ như vậy là nhờ có bản tự thuật của bạn ấy

Advertisements (Quảng cáo)

b. Một tên riêng trong bản tự thuật được viết hoa là: Dương Hồng Anh

Câu 2. Viết bản tự thuật của em theo mẫu ở trên.

Em làm theo mẫu tự thuật của bạn Dương Hồng Anh

Advertisements (Quảng cáo)

Tự thuật

Họ và tên                       : Nguyễn Minh Tuấn

Nam, nữ                        : Nam

Ngày sinh                      : 15 – 12 – 2014

Nơi sinh                        : Bắc Ninh

Quê quán                      : Thuận Thành, Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay             : Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh

Học sinh lớp                : 2A

Trường                        : Tiểu học Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Sở thích            : Nghe nhạc

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

Người tự thuật

Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Advertisements (Quảng cáo)