Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều

Bài viết 2: Viết họ, tên 5 bạn học sinh tổ em, xếp tên theo thứ tự trong bảng chữ cái

Bài viết 2 Viết tên riêng theo thứ tự bảng chữ cái – Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh Diều.

Câu 1: Đọc bản danh sách học sinh dưới đây:

Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A

– Bản danh sách gồm những cột nào?

– Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự nào?

– Đọc danh sách theo hàng ngang (không đọc tên cột).

– Bản danh sách gồm có 5 cột:

+ Số thứ tự

+ Họ và tên

+ Nam, nữ

+ Ngày sinh

Advertisements (Quảng cáo)

+ Nơi ở

– Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

– Đọc danh sách theo hàng ngang:

+ Thứ nhất là bạn Nguyễn Việt Anh, giới tính nữ, sinh ngày 15 – 2 – 2014, hiện đang ở số 5 phố Quang Trung.

+ Thứ hai là bạn Lê Thị Thanh Bình, giới tính nữ, sinh ngày 22 – 1 – 2014, hiện đang ở số 44 phố Lý Quốc Sư

+ Thứ ba là bạn Hoàng Quốc Cường, giới tính nam, sinh ngày 25 – 6 – 2014, hiện đang ở số 9 ngõ Bảo Khánh

Advertisements (Quảng cáo)

+ Thứ tư là bạn Trần Phương Dung, giới tính nữ, sinh ngày 10 – 2 – 2014, hiện đang ở số 11 phố Tràng Thi

+ Thứ năm là bạn Nguyễn Hoàng Giang, giới tính nam, sinh ngày 11 – 8 – 2014, hiện đang ở số 90 phố Hàng Bông

+ Thứ sáu là bạn Bùi Thu Hiền, giới tính nữ, sinh ngày 20 – 4 – 2014, hiện đang ở số 29 phố Hàng Gai

+ Thứ bảy là bạn Ngô Văn Hưng, giới tính nam, sinh ngày 18 – 3 – 2014, hiện đang ở số 18 phố Nhà Chung

+ Thứ tám là bạn Lê Hoàng Đức Thắng, giới tính nam, sinh ngày 19 – 8 – 2014, hiện đang ở số 15 ngõ Hội Vũ

Câu 2: Cách viết các từ ở nhóm (1) và nhóm (2) khác nhau thế nào? Vì sao?

Các từ ở nhóm (1) là danh từ chung nên viết thường, các từ ở nhóm (2) có chứa tên riêng (người, địa điểm) nên cần viết hoa chữ cái đầu tiên của những tiếng tạo thành tên riêng đó.

Câu 3: Viết họ, tên 5 bạn học sinh tổ em, xếp tên theo thứ tự trong bảng chữ cái.

Viết họ và tên của 5 bạn tổ em, xếp tên theo tứ tự bảng chữ cái:

– Phạm Bình An

– Nguyễn Phương Bắc

– Bùi Thu Dung

– Đặng Hương Giang

– Phạm Hoàng Hoa

Advertisements (Quảng cáo)