Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều

Bài viết 2 trang 11, 12 Tiếng Việt 2 Cánh diều

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài viết 2 trang 11, 12 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều – Chủ điểm 1: Em là búp măng non

Câu 1: Ghép từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành câu:

Em đọc kĩ các từ để ghép nối cho phù hợp.

a – 2: Bạn Quang Hải là học sinh lớp 2A.

b – 1: Bút là một đồ dùng học tập.

c – 4: Chim sâu là loài chim có ích.

d – 3: Cam là cây ăn quả.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 2: Đặt câu hỏi cho từng bộ phận của một trong các câu trên:

M:

Advertisements (Quảng cáo)

Em quan sát mẫu và làm theo.

– Bút là một đồ dùng học tập.

Ai (cái gì, con gì)

là gì (là ai)?

Bút

là một đồ dùng học tập

Cái gì

là một đồ dùng học tập.

Bút

là gì?

– Chim sâu là loài chim có ích.

Ai (cái gì, con gì)

là gì (là ai)?

Chim sâu

là loài chim có ích.

Con gì

là loài chim có ích.

Chim sâu

là gì?

 – Cam là cây ăn quả.

Ai (cái gì, con gì)

là gì (là ai)?

Cam

là cây ăn quả.

Cái gì?

là là cây ăn quả.

Cam

là gì?

Câu 3: Viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì?

– Tôi là Nguyễn Ngọc Bích.

– Môn học tôi yêu thích là môn Toán.

– Đồ chơi tôi yêu thích là búp bê bằng bông.

– Con vật tôi thích nhất là con mèo.

Advertisements (Quảng cáo)