Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều

Bài viết 2: Luyện tập viết tên riêng, Nội quy

Trả lời câu hỏi bài viết 2: Luyện tập viết tên riêng; Nội quy trang 45 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh Diều.

Câu 1: Viết lại cho đúng chính tả những tên riêng viết chưa đúng:

a) Lê học ở Trường Tiểu học Kim liên, quận Đống đa,

b) Nam học ở Trường Tiểu học Vĩnh xuân, huyện Trà Ôn.

(M) Mại học ở Trường Tiểu học Quang Trung, quận Sơn Trà.

a. Lê học ở Trường Tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa.

Advertisements (Quảng cáo)

b. Nam học ở Trường Tiểu học Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn.

Câu 2: Đọc bản nội quy học sinh dưới đây:

Advertisements (Quảng cáo)

(:) Nội quy: những điều quy định để bảo đảm trật tự trong trường học, cơ quan hoặc nơi công cộng.

(?) Giả sử thầy (cô) hiệu trưởng hỏi nguyện vọng của học sinh, em sẽ đề nghị bổ sung điều gì vào bản nội quy trên? Viết đề nghị của em.

ĐỀ NGHỊ CỦA EM

– Học sinh cần không làm việc riêng trong giờ.

– Học sinh cần hăng hái tham gia các hoạt động tập thể của trường.

Advertisements (Quảng cáo)