Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều

Bài viết 1 Tập chép: Nghe thầy đọc thơ

Hướng dẫn làm bài viết 1 Tập chép: Nghe thầy đọc thơ trang 67, 68 SGK Tiếng Việt lớp 2 Cánh Diều. Bài 8: Em yêu thầy cô

Câu 1: Tập chép

Nghe thầy đọc thơ

(Trích)

Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà

Mái chèo nghiêng mặt sông xa

Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa

Nghe trăng thở động tàu dừa

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời….

TRẦN ĐĂNG KHOA

Câu 2: Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống rồi giải câu đố:

a. Chữ r, d hay gi?

Thân hình vuông vức

□ẻo như kẹo dừa

□ấy, vở □ất ưa

Có em là sạch.

(Là cái gì?)

b. Vần uôn hay uông?

Đầu đuôi v□ vắn như nhau,

Thân chia nhiều đốt rất mau, rất đều,

Tính tình chân thực đáng yêu

M□’ biết dài ngắn, mọi điều có em.

Advertisements (Quảng cáo)

(Là cái gì?)

Mau: gần nhau

– Em đọc kĩ rồi điền chữ hoặc vần phù hợp vào chỗ trống.

Đọc kĩ các gợi ý, quan sát tranh rồi giải đố.

a. Chữ r, d hay gi?

Thân hình vuông vức

Dẻo như kẹo dừa

Giấy, vở rất ưa

Có em là sạch.

=> Đáp án là: Cục tẩy

b. Vần uôn hay uông?

Advertisements (Quảng cáo)

Đầu đuôi vuông vắn như nhau,

Thân chia nhiều đốt rất mau, rất đều,

Tính tình chân thực đáng yêu

Muốn biết dài ngắn, mọi điều có em.

=> Đáp án là: cái thước

Câu 3: Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với ô trống:

a. (rao, dao, giao)

con □

□ việc

tiếng □

□ lưu

b. (buồn, buồng)

□ chuối

□ bã

vui □

□ cau

a. (rao, dao, giao)

con dao

giao việc

tiếng rao

giao lưu

b. (buồn, buồng)

buồng chuối

buồn

vui buồn

buồng cau

Câu 4

Câu 4: Tập viết

a. Chữ viết hoa G

b. Viết ứng dụng: Giữ gìn vệ sinh thật tốt

– Cấu tạo: gồm nét cong trái và nét khuyết dưới.

– Cách viết:

+ Bước 1: Đặt bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 4 (phía trên), viết một nét cong trái nhỏ (lưng chạm ĐK dọc 1), lượn vòng lên chạm ĐK dọc 3 viết liền mạch nét cong trái lớn, dừng bút tại giao điểm của ĐK ngang 2 (phía trên) và ĐK dọc 3 (chỗ bắt đầu viết nét cong trái lớn phải ngang bằng với điểm đặt bút).

+ Bước 2: Không nhấc bút, viết tiếp nét khuyết dưới và dừng bút trước ĐK dọc 4, dưới ĐK ngang 2 (phía trên).

Advertisements (Quảng cáo)