Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học sinh giỏi lớp 12

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn 2020 – Sở GD Cà Mau: Viết một bài văn (khoảng 600 từ) bàn luận về trình độ học vấn và cách ứng xử  văn hóa của con người trong cuộc sống hiện nay

Sở GD & ĐT Cà Mau tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn năm học 2019 – 2020, đề thi cụ thể như sau: 

Câu 1: Viết một bài văn (khoảng 600 từ) bàn luận về trình độ học vấn và cách ứng xử  văn hóa của con người trong cuộc sống hiện nay.

Câu 2: (12 điểm)

Thiên chức của nhà văn là suốt đời đi tìm những hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người (Nguyễn Minh Châu)

Bằng hiêu biết về văn học, hãy làm rõ thiên chức này của Nam Cao trong tác phẩm Chí Phèo (Sách giáo khoa Ngữ văn 11, tập 1, NXB giáo dục) và của Kim Lân trong tác phẩm Vợ Nhặt (Sách giáo khoa Ngữ Văn 12, tập 2, NXB giáo dục)

Advertisements (Quảng cáo)