Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Soạn văn 12

Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (Tiếp theo) Bài 3 trang 43 Văn 12: Hãy đọc lời quảng cáo sau đây và cho biết từ nước ngoài nào không cần thiết sử dụng … ? 

CHIA SẺ
Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (Tiếp theo) – Bài 3 trang 43 Văn 12 tập 1. Trả lời các câu hỏi 1,2 SGK Văn lớp 12 trang 44, 45. Câu 2: Hãy đọc lời quảng cáo sau đây và cho biết từ nước ngoài nào không cần thiết sử dụng … ? Từ nước ngoài không cần thiết sử dụng vì đã có từ Việt thay thế: Valentine …

Câu 1:  Trong 4 câu a, b, c, d thì câu a không trong sáng do từ đòi hỏi không cần thiết, nếu bỏ từ này thì câu văn sẽ đạt được sự trong sáng.

–  Ba câu b, c, d là những câu trong sáng do viết đúng ngữ pháp, câu đủ thành phần, diễn đạt trong sáng.

Câu 2:  Từ nước ngoài không cần thiết sử dụng vì đã có từ Việt thay thế: Valentine (ngày Valentine –> ngày lễ Tình nhân hoặc ngày Tình yêu).