Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Soạn văn 12 - Ngắn gọn

Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trang 30 Văn 12 ngắn gọn: 1. Phân tích tính chuẩn xác trong việc sử dụng từ ngữ

CHIA SẺ
Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt môn Ngữ văn lớp 12 trang 30 (ngắn gọn). Phân tích tính chuẩn xác trong việc sử dụng từ ngữ. Tính chuẩn xác trong việc dùng từ ngữ của Hoài Thanh và Nguyễn Du khi lột tả tính cách các nhân vật trong Truyện Kiều….

PHẦN I.

Câu 1: Tính chuẩn xác trong việc dùng từ ngữ của Hoài Thanh và Nguyễn Du khi lột tả tính cách các nhân vật trong Truyện Kiều.

Câu 2: – Đặt dấu chấm (.) giữa hai dòng sông (ở dòng chữ đầu)

– Đặt dấu chấm (.) sau những dòng nước khác (ở dòng chữ thứ hai)

– Đặt dấu phẩy (,) sau dòng ngôn ngữ cũng vậy (ở dòng chữ thứ hai).

Câu 3: Có sự lạm dụng từ nước ngoài (tiếng Anh).

– Các từ lạm dụng là: fan, file, hacker.

– Thay thế lần lượt: người hâm mộ, tập tin, tin tặc.

PHẦN II.

Câu 1: – Trong 4 câu a, b, c, d thì câu a không trong sáng do từ đòi hỏi không cần thiết, nếu bỏ từ này thì câu văn sẽ đạt được sự trong sáng.

–  Ba câu b, c, d là những câu trong sáng do viết đúng ngữ pháp, câu đủ thành phần, diễn đạt trong sáng.

Câu 2: Từ nước ngoài không cần thiết sử dụng vì đã có từ Việt thay thế: Valentine (ngày Valentine –> ngày lễ Tình nhân hoặc ngày Tình yêu).