Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Địa lí 12

Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc – Địa lí 12: Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và ngành viễn thông ở nước ta.

CHIA SẺ
Bài 30 Địa lí lớp 12: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 136 . Dựa vào bảng số liệu cơ cấu vận tải trang 136 SGK, phân tích bảng số liệu trên, nhận xét về cơ cấu vận tải hành khách và cơ cấu vận chuyển hàng hóa phân theo loại hình vận tải ở nước ta..

Dựa vào hình 30 (SGK

Đường số 7, 8, 9, 19, 24, 25, 26.


Dựa vào hình 30 (SGK

– Tuyến đường biển nội địa:

+ Hải Phòng – Cửa Lò (300km).

+ Cửa Lò – Đà Nẵng (420km).

+ Hải Phòng – Đà Nẵng (500km).

+ Đà Nẵng – Quy Nhơn.

+ Quy Nhơn – Phan Thiết.

+ TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng (1500km).

+ TP. Hồ Chí Minh – Rạch Giá.

–  Tuyến đường biển quốc tế:

+ Hải Phòng – Hồng Kông (900km).

+ Hải Phòng – Tôkiô (4.350km).

+ Hải Phòng – Manila (1.500km).

+ TP. Hồ Chí Minh – Hổng Kông ( 1.720km).

+ TP. Hồ Chí Minh – Tôkiô (4.480km).

+ TP. Hồ Chí Minh – Băng Cốc (1.180km).


Hãy kể tên một số loại hình dịch vụ của ngành bưu chính nước ta.

Nhận chuyển phát thư từ, báo chí, bưu phẩm, chuyển tiền,…


Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải và thông tin liên lạc trong sự phát triển kinh tế – xã hội.

a) Vai trò của giao thông vận tải

–  Giao thông vận tải tham gia vào việc cung ứng vật tư kĩ thuật, nguyên liệu, năng lượng cho các cơ sở sản xuất và đưa sản phẩm đến thị trường tiêu thụ, giúp cho các quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục và bình thường.

–  Giao thông vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cho các hoạt động sinh hoạt được thuận tiện.

–  Giao thông vận tải thực hiện các mối liên hệ kinh tế, xã hội giữa các địa phương.

–  Những tiến bộ của giao thông vận tải có tác động to lớn làm thay đổi sự phân bố sản xuất và phân bố dân cư trên thế giới.

–  Ngành giao thông vận tải phát triển góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế, văn hóa ở những vùng núi xa xôi, củng cố tính thống nhất của nền kinh tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước và tạo nên một giao lưu kinh tế giữa các nước trên thế giới.

b) Vai trò của thông tin liên lạc

–  Đảm nhiệm sự vận chuyển các tin tức một cách nhanh chóng và kịp thời, góp phần thực hiện các mối giao lưu giữa các địa phương và các nước.

–  Những tiến bộ của ngành thông tin liên lạc đã góp phần quan trọng làm thay đổi cách tổ chức nền kinh tế trên thế giới, nhiều hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất mới có thể tồn tại và phát triển, thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa. Nó cũng làm thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của từng người, từng gia đình.


Dựa vào bảng số liệu cơ cấu vận tải

Về cơ cấu vận tải hành khách:

– Trong cơ cấu số lượng hành khách vận chuyển, đường bộ chiếm tỉ trọng cao nhất (84,4%), tiếp theo là đường sông (13,9%), đường sắt (1,1%), đường hàng không (0,5%) và thấp nhất là đường biển chỉ có 0,1%.

– Trong cơ cấu số lượng hành khách luân chuyển, đường bộ chiếrn tỉ trọng cao nhất (64,5%), tiếp theo là đường hàng không (19,2%), đường sắt (9,0%), đường sông (7,0%), thấp nhất là đường biển (0,3%).

Về cơ cấu vận chuyển hàng hóa:

– Trong cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển, đường bộ chiếm tỉ trọng cao nhất (66,3%) do đây là loại hình thích hợp vận chuyển hàng hóa ở cự li ngắn và trung bình, tiếp theo là đường sông (20,0%), đường biển (10,6%), đường biển (3,0%), thấp nhất là đường hàng không (0,1%).

– Trong cơ cấu khối lượng hàng hóa luân chuyển, đường biển chiếm tỉ trọng cao nhất (74,9%) do quãng đường dài, tiếp theo là đường bộ (14,1%), đường sông (7,0%), đường sắt (3,7%) và thấp nhất là đường hàng không (0,3%)


Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và ngành viễn thông ở nước ta.

– Ngành bưu chính:

+ Đặc điểm nổi bật là có tính phục vụ cao, mạng lưới rộng khắp.

+ Mạng lưới phân bố chưa hợp lí, công nghệ nhìn chung còn lạc hậu, quy trình nghiệp vụ ở hầu hết các địa phương vẫn mang tính thủ công, thiếu lao động có trình độ cao.

–  Ngành viễn thông:

+ Tốc độ phát triển nhanh vượt bậc.

+ Đón đầu được các thành tựu kĩ thuật hiện đại.

+ Mạng lưới viễn thông ở nước ta tương đối đa dạng và không ngừng phát triển.