Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Địa lí 12

Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa và thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng – Địa lí 12.

Bài 19 Địa lí lớp 12: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa và thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng. Giải bài 1, bài 2, bài tập lí thuyết trang 80 . Cho bảng số liệu sau: So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng qua các năm..

Cho bảng số liệu sau: Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/ tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004.

Bảng 19. Thu nhập bình quân đầu người/tháng theo các vùng

                                                        (Đơn vị: nghìn đồng)

 

Vẽ biểu đồ

Biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004

Advertisements (Quảng cáo)


Cho bảng số liệu sau: So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng qua các năm.

Advertisements (Quảng cáo)

Bảng 19. Thu nhập bình quân đầu người/tháng theo các vùng

                                                       (Đơn vị: nghìn đồng)

So sánh và nhận xét

– Giai đoạn 1999 – 2004, mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng đều tăng (riêng ở Tây Nguyên, từ năm 1999 đển năm 2002 giảm, đến năm 2004 tăng đáng kể), trong đó vùng Đông Bắc có tốc độ tăng nhanh tiếp theo là Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ.

–  Có sự chênh lệch thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng.

+ Đông Nam Bộ có thu nhập hình quân đầu người/tháng cao nhất cả nước (833,0 nghìn đồng) và thấp nhất là vùng Tây Bắc (265,7 nghìn đồng).

+ Các vùng có thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn mức trung hình cả nước (năm 2004): Đông Nam Bộ, Đồng hằng sông Hồng.

+ Các vùng còn lại có thu nhập hình quân đầu ngươi/tháng thấp hơn mức trung bình cả nước.

Advertisements (Quảng cáo)