Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Công nghệ 12

Bài 9. Thiết kế mạch điện tử đơn giản – Công nghệ 12: Hãy thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện…

Bài 9 Công nghệ lớp 12: Thiết kế mạch điện tử đơn giản. Giải câu 1, 2 trang 48 . Khi thiết kế mạch điện tử cần thực hiện theo những bước nào?…

Câu 1: Khi thiết kế mạch điện tử cần thực hiện theo những bước nào?

1. Thiết kế mạch nguyên lí :

+ Tìm hiểu yêu cầu của mạch thiết kế.

+ Đưa ra một số phương án để thực hiện.

+ Chọn phương án hợp lí nhất.

+ Tính toán, lựa chọn linh kiện cho hợp lí.

2. Thiết kế mạch lắp ráp : Đảm bảo :

+ Bố trí các linh kiện khoa học và hợp lí.

+ Vẽ đường dây dẫn điện để nối với nhau theo sơ đồ nguyên lí.

Advertisements (Quảng cáo)

+ Dây dẫn không chồng chéo và ngắn nhất.


Câu 2: Hãy thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điot bằng 0,8V,  U1 = 220V.

a) Biến áp

Công suất biến áp:

P = kp . Utaûi . Itaûi = 1,3 . 4,5 . 0,2 = 1,17 w

Advertisements (Quảng cáo)

Chọn kp  = 1,3

Điện áp ra:

\({U_2} = {{({U_t} + \Delta {U_{\rm{D}}} + \Delta {U_{BA}})} \over {\sqrt 2 }} = {{4,5 + 2.0,8 + 6\% .4,5} \over {\sqrt 2 }} = 4,5V\) (*)

U2 : điện áp ra của biến áp khi không tải

             : độ sụt áp trên 2 điôt

              :  Sụt áp bên trong biến áp khi có tải, thường lấy 6%Ut

b) Điôt

– Dòng điện định mức của điôt : \({I_D} = {{{k_I}.{I_t}} \over 2} = {{10.0,2} \over 2} = 1A\)

            Chọn hệ số dòng điện kI = 10

-Điện áp ngược : \({U_N} = {k_U}.{U_2}\sqrt 2 \mathop  = \limits^{(*)} 1,8.4,5.\sqrt 2  = 11,45V\)

            Chọn hệ số kU = 1,8

Thông số của điôt cần chọn \({U_N} \ge 11,45V,{I_{dm}} \ge 1A,\Delta U = 0,8V\) . Do không có bảng tra nên ở đây chỉ dừng ở việc tính được các thông số là đủ. (Tham khảo : Có thể chọn loại điôt : 1N1089 có UN = 100 V, Iđm = 5 A, \(\Delta {U_D} = 0,8V\) ).

c) Tụ Điện

– để lọc tốt thì chọn tụ có điện dung càng lớn càng tốt và phải chịu được điện áp \({U_2}\sqrt 2  = 6,36V\) . Chọn tụ lọc có thông số \(C = 1000\mu F,{U_{dm}} \ge 16V\) .

Advertisements (Quảng cáo)