Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Công nghệ 12

Bài 24. Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác – Công nghệ 12.

CHIA SẺ
Bài 24 Công nghệ lớp 12: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác. Giải bài tập trang 95 .Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác…

Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác

+ Giới thiệu mục tiêu tiết học :

    – Nối được tải ba pha hình sao và hình tam giác.

+ Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành :

Bước 1: Tìm hiểu các dụng cụ đo.

Bước 2: Quan sát, tìm hiểu bảng thực hành.

Bước 3: Nối tải ở bảng thành hình tam giác.

Bước 4: Nối tải ở bảng thành hình sao có dây trung tính.

+ Phân dụng cụ cho các nhóm : Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ.