Trang Chủ Lớp 12 Bài tập SGK lớp 12 Bài tập 1,2,3,4,5 trang 76,77 Hóa lớp 12: Luyện tập Polime và...

Bài tập 1,2,3,4,5 trang 76,77 Hóa lớp 12: Luyện tập Polime và Vật liệu polime

CHIA SẺ

[Bài 15 Hóa học 12] giải bài 1,2 trang 76; bài 3,4,5 trang 77 SGK Hóa lớp 12: Luyện tập Polime và Vật liệu polime.

Bài 1: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

C. Hệ số mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.

D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng.

Đáp án đúng: B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome


Bài 2: Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên ?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ;

B. Tơ visco, tơ tằm;

C. Cao su isopren, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ;

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.

Đáp án đúng: B. Tơ visco, tơ tằm


Bài 3: Cho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau:

2016-09-07_212933

Hướng dẫn:

2016-09-07_213011


Bài 4: Trình bày cách nhận biết các mẫu vật liệu sau:

a) PVC (làm vải giả da) và da thật.

b) Tơ tằm và tơ axetat.

→ Cả hai trường hợp a, b đều lấy một ít mẫu đem đốt, nếu có mùi khét đó là da thật hoặc tơ tằm.


Bài 5 trang 77 Hóa 12 a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

– Stiren -> polistiren.

– Axit  ω- aminoenantoic (H2-[CH2]6- COOH)  -> polienantamit (nilon – 7)

b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn monome mỗi loại, biết rằng hiệu suất của cả hai quá trình điều chế trên là 90 %.

Hướng dẫn bài 5:

nH2N-[CH2]6 – COOH      -> (NH- [CH2]6  – CO)n   + H2O  (2)

b) Theo (1), muốn điều chế 1 tấn polistiren cần:

(1.100)/90 = 1,11 (tấn) stiren (H = 90 %)

Theo (2) từ 145 tấn H2N-[CH2]– COOH điều chế được 127 tấn polime.

X tấn                                               1 tấn

2016-09-07_213529

CHIA SẺ