Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Công nghệ 11

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh – Công nghệ 11: Hình chiếu phối cảnh thường được sử dụng trong các bản vẽ nào ?

Bài 7 Công nghệ lớp 11: Hình chiếu phối cảnh. Giải bài 1, bài tập lí thuyết trang 40 . So sánh với cách xây dựng hình chiếu trục đo và cách xây dựng hình chiếu vuông góc…

Câu 1: Hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu gì ? So sánh với cách xây dựng hình chiếu trục đo và cách xây dựng hình chiếu vuông góc.

Hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.

Trong phcp chiếu này, tâm chiếu chính là mắt nqười quan sát (còn gọi là điểm nhìn), mặt phắng hình chiếu là một mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng, được gọi là mặt tranh, mặt phắng nằm nsans trên đó đặt các vật thể cần biêu diễn được gọi là mặt phẳng, vật thể.

Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn gọi là mặt phẳng tầm mắt. Mặt phẳng này cắt mặt tranh theo một đường thẳng gọi là đường chân trời.


Câu 2: Hình chiếu phối cảnh thường được sử dụng trong các bản vẽ nào ? Tại sao ?

Advertisements (Quảng cáo)

Hình chiếu phối cảnh thường được đặt bên cạnh các hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ thiết kê kiến trúc và xây dựng đê biểu diễn các công trình có kích thước lớn như nhà cửa, cầu đường, đê đập…


Câu 3: Điểm tụ là gì ? Khi xây dựng hình chiếu phối cảnh một điểm tụ, mặt tranh được đặt ở vị trí nào ?

Các đường thẳng trong thực tế song song với nhau và không song song với mặt phẳng hình chiếu, gặp nhau tại một điểm. Điểm này gọi là điểm tụ.

Advertisements (Quảng cáo)

Khi xây dựng hình chiếu phối cảnh một điểm tụ, mặt tranh được đặt ở vị trí song song với một mặt của vật thể.


Bài 1

Vẽ phác hình chiếu phối cảnh của các vật thể được cho bằng hai hình chiếu vuông góc ở hình 7.4

a)

b)

Advertisements (Quảng cáo)