Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Công nghệ 11

Bài 13. Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính – Công nghệ 11: Hãy kể tên và nêu rõ chức năng của các thiết bị phần cứng của một hệ thống CAD.

Bài 13 Công nghệ lớp 11: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính. Giải bài tập lí thuyết trang 70. Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính…

Câu 1: Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính.

Ưu điểm:

+  Bản vẽ được lập một cách chính xác và nhanh chóng.

+ Dễ dàng sữa chữa, bổ sung, thay đổi, lưu trữ bản vẽ.

Advertisements (Quảng cáo)

+ Giải phóng con người thoát khỏi công việc nặng nhọc và đơn điệu trong khi lập bản


Câu 2: Hãy kể tên và nêu rõ chức năng của các thiết bị phần cứng của một hệ thống CAD mà em đã biết hoặc đã sử dụng.

Advertisements (Quảng cáo)

– CPU: là trung tâm của máy tính có thể coi là não bộ của máy tính.

– Màn hình: để hiển thị bản vẽ.

–  Bàn phím, chuột: để ra lệnh nạp dữ liệu vẽ.

– Máy in, máy vẽ: để xuất bản vẽ ra giấy.

– Một số thiết bị ngoại vi khác: bảng số hóa, máy quét ảnh, đầu ghi để biến các thông tin vẽ thành các thông tin dưới dạng số để đưa vào bộ nhớ trong máy hoặc lưu trữ trên đĩa.

Advertisements (Quảng cáo)