Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 69 SBT Lý 10: Thổi không khí vào một quả bóng bay có liên quan tới định luật Sác-lơ ?

CHIA SẺ
Bài 30 Quá trình đẳng tích, định luật Sác-lơ Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 69 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 30.1: Hệ thức nào dưới đây không phù hợp với nội dung định luật Sác-lơ?…

30.1. Hệ thức nào dưới đây không phù hợp với nội dung định luật Sác-lơ?

A. p/T = hằng số.       B. p ~ 1/T.

C. p ~ T.                    D.  \({{{p_1}} \over {{T_1}}} = {{{p_2}} \over {{T_2}}}\)

Chọn đáp án B

30.2. Đốt nóng một lượng khí chứa trong một bình kín gần như không nở vì nhiệt sao cho nhiệt độ tuyệt đối của khí tăng lên 1,5 lần. Khi đó áp suất của khí trong bình

A. tăng lên 3 lần.               B. giảm đi 3 lần.

C. tăng lên 1,5 lần.             D. giảm đi 1,5 lần.

Chọn đáp án C

30*3. Đường biểu diễn nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng tích ?

 

Chọn đáp án C

30.4. Quá trình nào sau đây có liên quan tới định luật Sác-lơ ?

A. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên như cũ.

B. Thổi không khí vào một quả bóng bay.

C. Đun nóng khí trong một xilanh kín.

D. Đun nóng khí trong một xilanh hở.

Chọn đáp án C.