Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài 10.24, 10.25, 10.26 trang 28, 29 Sách BT Lý 10: Lực nào làm cho máy bay cánh quạt chuyển động được trong không khí ?

CHIA SẺ

Bài 10 Ba định luật Niu-ton Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài 10.24, 10.25, 10.26 trang 28, 29 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 10.24: Lực nào làm cho thuyền (có mái chèo) chuyển động được trên mặt hồ ?…

Bài 10.24: Lực nào làm cho thuyền (có mái chèo) chuyển động được trên mặt hồ ? Lực nào làm cho máy bay cánh quạt chuyển động được trong không khí ?

Người chèo thuyền dùng mái chèo tác dụng vào nước một lực hướng về phía sau. Nước tác dụng lại mái chèo một lực hướng về phía trước làm thuyền chuyển động.

Khi cánh quạt của máy bay quay, nó đẩy không khí về phía sau. Không khí đẩy lại cánh quạt về phía trước làm máy bay chuyển động.

Bài 10.25: Một vật có khối lượng 1 kg, chuyển động về phía trước với tốc độ 5 m/s, va chạm vào một vật thứ hai đang đứng yên. Sau va chạm, vật thứ nhất chuyển động ngược trở lại với tốc độ 1 m/s, còn vật thứ hai chuyển động với tốc độ 2 m/s. Hỏi khối lượng của vật thứ hai bằng bao nhiêu kg ?

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật 1

\({F_{21}} = – {F_{12}} = > {m_1}{a_1} = – {m_2}{a_2}\)

\( = > {m_1}{{\Delta {v_1}} \over {\Delta t}} = – {m_2}{{\Delta {v_2}} \over {\Delta t}}\)

\({m_1}\left[ {( – 1) – 5} \right] = – {m_2}(2 – 0)\)

Suy ra m2 = 3m1 = 3 kg

Bài 10.26: Phát hiện cặp “lực và phản lực” trong hai tình huống sau đây :

a) Một quả bóng bay đến đập vào lưng đứa trẻ.

b) Một người bước lên bậc cầu thang.

a) Quả bóng tác dụng vào lưng đứa trẻ một lực. Lưng đứa trẻ tác dụng lại quả bóng một phản lực làm quả bóng bật trở lại

b) Khi bước lên bậc cầu thang, chân người đã tác dụng vào bậc một lực hướng xuống. Bậc cầu thang đã tác dụng lại chân người một phản lực hướng lên. Lực này thắng trọng lượng của người nên nâng được người lên bậc trên.