Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài 10.21, 10.22, 10.23 trang 28 SBT Lý 10: Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trước là lực gì?

CHIA SẺ

Bài 10 Ba định luật Niu-ton Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài 10.21, 10.22, 10.23 trang 28 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 10.21: Một người thực hiện động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn nhà để nâng người lên. Hỏi sàn nhà đẩy người đó như thế nào ?…

10.21  Một người thực hiện động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn nhà để nâng người lên. Hỏi sàn nhà đẩy người đó như thế nào ?

A. Không đẩy gì cả.                B. Đẩy xuống.

C. Đẩy lên.                              D. Đẩy sang bên.

Chọn đáp án C

10.22  Câu nào đúng ?

Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trước là

A. lực mà ngựa tác dụng vào xe.

B. lực mà xe tác dụng vào ngựa.

C. lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất.

D. lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa.

Chọn đáp án D

10.23  Câu nào đúng ?

Một người có trọng lượng 500 N đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên người đó có độ lớn

A. bằng 500 N.

B. bé hơn 500 N.

C. lớn hơn 500 N.

D. phụ thuộc vào nơi mà người đó đứng trên Trái Đất.

Chọn đáp án A