Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Soạn văn lớp 10 - Ngắn gọn

Soạn bài Văn bản (tiếp theo) ngắn gọn nhất Văn 10: Phân tích tính thống nhất về chủ đề của đoạn văn

CHIA SẺ
Soạn bài Văn bản (tiếp theo) (ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Chủ đề nói về: Môi trường ảnh hưởng đến cơ thể. Tính thống nhất thể hiện ở việc các câu sau nêu dẫn chứng về các loại cây ở các môi trường khác nhau để chứng minh cho chủ đề…..

III. LUYỆN TẬP

1. a) Phân tích tính thống nhất về chủ đề của đoạn văn (chú ý tới ý khái quát nêu ở câu 1)

Tính thống nhất về chủ đề của đoạn văn:

– Chủ đề nói về: Môi trường ảnh hưởng đến cơ thể. Tính thống nhất thể hiện ở việc các câu sau nêu dẫn chứng về các loại cây ở các môi trường khác nhau để chứng minh cho chủ đề.

b) Phân tích sự phát triển của câu chủ đề trong đoạn văn (từ ý khái quát đến ý cụ thể qua các cấp độ)

Câu chủ đề: “Giữa cơ thể và môi trường có ảnh hưởng qua lại với nhau”  (câu khái quát)

 Câu thứ hai triển khai ý thứ nhất: ảnh hưởng của môi trường đến đặc tính của cơ thể.

Các câu còn lại là dẫn chứng để làm rõ cho ý: ảnh hưởng của môi trường đến đặc tính của cơ thể.

c) Đặt nhan đề cho đoạn văn

Nhan đề: Ảnh hưởng của môi trường đến cơ thể.

2. Sắp xếp những câu sau đây thành một văn bản hoàn chỉnh, mạch lạc; sau đó đặt cho văn bản một nhan đề phù hợp.

Sắp xếp: 3 – 4 – 5 -2.

Nhan đề: Giới thiệu tập thơ “Việt Bắc”.

3. Viết một số câu khác tiếp theo câu văn dưới đây để tạo một văn bản có nội dung thống nhất, sau đó đặt nhan đề cho văn bản này.

Môi trường sống của loài người hiện nay đang bị hủy hoại ngày càng nghiêm trọng. Con người phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường, sự biến đổi nhanh chóng của khí hậu như  sự gia tăng nhiệt độ, nước biển xâm ngập mặn, hiệu ứng nhà kính,…

Nhan đề: Môi trường sống đang bị hủy hoại nghiêm trọng.

4. Viết một lá đơn đáp ứng các yêu cầu trên của văn bản hành chính.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô Nguyễn Thanh Mai – giáo viên chủ nhiệm lớp 12C.

Tên em là: Mai Quỳnh trang, học sinh lớp 12C.

Hôm nay em viết lá đơn này để xin phép cô cho em nghỉ học một buổi ngày 11/09/2017 do em phải đi khám bệnh tại bệnh viện. Em xin hứa sẽ chép bài và hoàn thành bài tập đầy đủ.

Em xin chân thành cảm ơn cô.

Người viết đơn

Mai Quỳnh trang