Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Soạn văn lớp 10 - Ngắn gọn

Soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh ngắn gọn nhất Văn 10: Giới thiệu một tấm gương học tốt

CHIA SẺ
Soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh (ngắn gọn) Văn 10: Câu 4. Những nét cơ bản về quy trình sả xuất hoặc học tập: sản xuất (học tập) cái gì? Tại sao chúng ta cần sản xuất/học tập ra những sản phẩm/môn học đó?…

Câu 1. Giới thiệu một tác giả văn học:

a. Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả

b. Thân bài:

   – Cuộc đời và sự nghiệp văn học:

        + Hoàn cảnh xuất thân, truyền thống gia đình, học vấn, đường đời,…

        + Các chặng đường sáng tác và những tác phẩm chính.

   – Phong cách nghệ thuật:

        + Những đặc điểm nổi bật về nội dung trong sáng tác.

        + Những đặc sắc nghệ thuật mà tác giả thể hiện trong tác phẩm của mình.

        + Đưa và phân tích chung về một số tác phẩm tiêu biểu để làm rõ đặc trưng sáng tác của tác giả

        + Thành công của tác giả, những giải thưởng được nhận.

c. Kết bài:

   – Khẳng định về vị trí của tác giả trong lòng độc giả

   – Nêu suy nghĩ, cảm nhận về cuộc đời, sự nghiệp văn chương của tác giả vừa thuyết minh,…

Câu 2: Giới thiệu một tấm gương học tốt:

a. Mở bài: Dẫn dắt để giới thiệu ra một tấm gương học tốt (bạn bè, anh chị em, một nhân vật trong lịch sử…)

b. Thân bài:

   – Hoàn cảnh gia đình, môi trường học tập,…

   – Quá trình phấn đấu trong học tập.

   – Những kết quả học tập tốt.

   – Thái độ của mọi người xung quanh đối với nhân vật được nói đến như thế nào (và ngược lại)

c. Kết bài:

   – Khẳng định đây là một tấm gương học tập đáng được noi theo.

   – Suy nghĩ về bài học rút ra cho bản thân và cho mọi người.

Câu 3: Giới thiệu một phong trào của trường (hoặc lớp) mình

a. Mở bài: Giới thiệu chung về phong trào.

b. Thân bài:

   – Phong trào đã được phát động ở đâu và được hưởng ứng ra sao? (Tên người/cơ quan/tổ chức đầu tiên phát động phong trào? Ở đâu? Vì sao lại có phong trào này?…)

   – Diễn biến của phong trào qua các năm.

   – Những kết quả cho thấy sự thành công, hiệu quả của phong trào.

c. Kết bài: Ý nghĩa của phong trào

Câu 4: Trình bày một quy trình sản xuất (hoặc các bước của một quá trình học tập:

a. Mở bài: Giới thiệu chung về quy trình sản xuất (hoặc các bước của một quá trình học tập).

b. Thân bài:

   – Những nét cơ bản về quy trình sả xuất hoặc học tập: sản xuất (học tập) cái gì? Tại sao chúng ta cần sản xuất/học tập ra những sản phẩm/môn học đó?…

   – Mô tả quy trình sản xuất (hoặc các bước của một quá trình học tập): bắt đầu như thế nào, diễn biến qua các công đoạn (các bước, các giai đoạn, các quá trình,…) ra sao ?

   – Sản phẩm của quy trình sản xuất(hoặc kết quả của một quá trình học tập) là gì, chất lượng, giá trị ra sao ?

c. Kết bài: Nhận xét về quy trình sản xuất (hay các bước của một quá trình học tập).