Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Soạn văn lớp 10 - Ngắn gọn

Soạn bài Chí khí anh hùng ngắn gọn nhất Văn 10: Cách miêu tả người anh hùng Từ Hải như thế nào?

CHIA SẺ
Soạn bài Chí khí anh hùng (ngắn gọn) (trích Truyện Kiều) – Nguyễn Du Văn 10: Cách miêu tả người anh hùng Từ Hải : Khuynh hướng lí tưởng hóa nhân vật bằng bút pháp ước lệ và cảm hứng vũ trụ, trong đó ước lệ và cảm hứng vũ trụ gắn bó chặt chẽ với nhau…

Câu 1: – Lòng bốn phương : chí nguyện lập công danh, sự nghiệp.

   – Mặt phi thường : chỉ tính chất khác người, xuất chúng.

   -> Tầm vóc vũ trụ phi thường của người anh hùng Từ Hải.

   – Sự trân trọng của Nguyễn Du với Từ Hải thể hiện : trượng phu, lòng bốn phương, mặt phi thường, thoắt, trông vời, trời bể mênh mang, thanh gươm yên ngựa…

Câu 2: Từ Hải bộc lộ lí tưởng anh hùng của mình qua lời nói với Thúy Kiều :

   – Trách Kiều là tri kỉ mà không hiểu mình, không luyến tiếc, không vì tình yêu mà quên đi lí tưởng cao cả “tâm phúc tương tri … kì dặm khơi”.

   – Tự tin về một tương lai thành công “Bao giờ mười vạn tinh binh … nghi gia”.

Câu 3: Cách miêu tả người anh hùng Từ Hải : Khuynh hướng lí tưởng hóa nhân vật bằng bút pháp ước lệ và cảm hứng vũ trụ, trong đó ước lệ và cảm hứng vũ trụ gắn bó chặt chẽ với nhau. Kiểu mẫu người anh hùng vốn là nhân vật truyền thống trong văn học trung đại với nét đặc trưng là chí khí “bốn phương”, suy nghĩ và hành động ngắn gọn, dứt khoát, hơi hướng lí trí hơn tình cảm.