Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Công nghệ 10

Bài 54. Thành lập doanh nghiệp- công nghệ 10: Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm mục đích gì?

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp. Giải bài tập lí thuyết trang 173 SGK Công nghệ 10. Câu 1: Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung gì…

Câu 1: Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung gì?

– Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp

_ Xác định khả năng kinh doanh của doanh nghiệp

– Lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp


Câu 2: Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm mục đích gì?

Advertisements (Quảng cáo)

Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm nghiên cứu nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp sẽ kinh doanh đối với sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp sẽ kinh doanh trên thị trường. Từ đó, doanh nghiệp xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua hàng, động cơ mua hàng và tiêu dùng hàng hóa của khách hàng.

Từ các yếu tố đó, doanh nghiệp hình thành quy trình phục vụ khách hàng hiệu quả, đồng thời có các biện pháp thích hợp nhằm thu hút khách hàng đến với doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp.


Câu 3: Trình bày nội dung và quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.

Advertisements (Quảng cáo)

+ Nhà kinh doanh tìm những nhu cầu hoặc bộ phận nhu cầu của khách hàng chưa được thỏa mãn.

+ Xác định vì sao nhu cầu chưa được thỏa mãn

+ Tìm cách để thỏa mãn những nhu cầu đó.

Để lựa chọn được cơ hội kinh doanh phù hợp cho doanh nghiêp, nhà kinh doanh cần tiến hành các bước sau:

+ Xác định lĩnh vực kinh doanh

+ Xác định loại hàng hóa, dịch vụ

+ Xác định đối tượng khách hàng

+ Xác định khả năng và nguồn lực của doanh nghiêp bao gồm vốn, công nghê, nhân lực và thời gian.

+ Xác định nhu cầu tài chính cho từng cơ hội kinh doanh: Nhu cầu vốn đầu tư cho từng cơ hội kinh doanh; lợi nhuận của từng cơ hội, khi nào hòa vốn…

+ Sắp xếp thứ tự các cơ hội kinh doanh theo các tiêu chí: sở thích, các chỉ tiêu tài chính hay mức độ rủi ro.

Advertisements (Quảng cáo)