Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Công nghệ 10

Bài 26. Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản- Cong nghệ 10: Trình bày phương pháp chọn lọc hàng loạt.

Bài 26 Công nghệ lớp 10: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản. Giải bài tập lí thuyết trang 78 . Em hãy trình bày cách tổ chức hệ thống nhân giống vật nuôi…

Câu 1

Em hãy trình bày cách tổ chức hệ thống nhân giống vật nuôi.

Trong mô hình nhân giống hình tháp đàn nái hạt nhân là đàn nái được chọn lọc thuần chủng gọi là đàn cụ kị, đã qua kiểm tra năng suất cá thể. Phẩm chất tổng hợp phải đạt từ cấp I đến đạc cấp (cấp cao nhất về chất lượng con giống là đạc cấp). Cấp sinh sản nhất thiết phải đạt đạc cấp. Số lượng đàn hạt nhân ít, chọn lọc rất kĩ.

Tầng giữa là đàn nhân giống còn gọi là đàn ông bà số lượng nhiều hơn, tiếp tục chọn lọc thành dòng, nhân giống cải tiến và nâng cao chất lượng dòng.

Tầng cuối là đàn thương phẩm, là đàn nái cho đàn con thương phẩm có chất lượng cao do chọn lọc không ngừng.

Tháp di truyền hay mô hình tháp nhân giống S tầng ứng với việc sử dụng S thế hệ làm gốc để tạo đàn hạt nhân, tạo dòng để sản xuất ra sản phẩm có giá trị hàng hóa cao.

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 2: Trình bày phương pháp chọn lọc hàng loạt.

Có 4 giai đoạn:

B1: Chọn lọc và nuôi dưỡng gia súc bố mẹ

Advertisements (Quảng cáo)

B2: Phối giống và nuôi dưỡng gia súc mang thai.

B3: Nuôi dưỡng gia súc đẻ, nuôi con và gia súc non.

B4. Cai sữa và chọn lọc để chuyển sang nuôi giai đoạn sau, tùy mục đích.


Câu 3: Trình bày các công đoạn của quy trình sản xuất cá giống.

Có 4 bước:

+ Bước 1: Chọn lọc và nuôi dưỡng cá bố mẹ.

+ Bước 2: Chọn cá đẻ (tự nhiên và nhân tạo)

+ Bước 3: Ấp trứng và ương nuôi cá bột, cá hương, cá giống

+ Bước 4:Chọn lọc và chuyển sang nuôi giai đoạn sau, tùy mục đích.

Advertisements (Quảng cáo)