Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Công nghệ 10

Bài 20. Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật – Công nghệ lớp 10: Thế nào là chế phẩm virut trừ sâu?

CHIA SẺ
Bài 20 Công nghệ lớp 10: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật. Giải bài tập lí thuyết trang 62 . Thế nào là chế phẩm vi khuẩn trừ sâu? Nêu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi khuẩn trừ sâu…:
Câu 1: Thế nào là chế phẩm vi khuẩn trừ sâu? Nêu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi khuẩn trừ sâu.

Vi khuẩn được sử dụng để sản xuất chế phẩm trừ sâu là những vi khuẩn có tinh thể protein độc ở giai đoạn bào tử.

Quy trình:


Câu 2: Thế nào là chế phẩm virut trừ sâu? Nêu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm virut trừ sâu.

Quảng cáo

Chế phẩm virut trừ sâu có quy trình là:


Câu 3: Thế nào là chế phẩm nấm trừ sâu? Nêu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nấm trừ sâu.

chế phẩm nấm trừ sâu là chế phẩm được sản xuất từ bào tử nấm.

Quy trình: