Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Công nghệ 10

Bài 2. Khảo nghiệm giống cây trồng – Công nghệ 10: Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?

Bài 2 Công nghệ lớp 10: Khảo nghiệm giống cây trồng. Giải bài tập lí thuyết trang 11 . Tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa vào sản xuất đại trà…

Câu 1: Tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa vào sản xuất đại trà?

Các tính trạng và đặc điểm của cây trồng như năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu… do kiểu gen của giống quy định và được bộc lộ sau khi tương tác với môi trường. Trong những điều kiện môi trường cụ thể của từng vùng sinh thái, các tính trạng của giống có thể biến thiên khác nhau. Vì vậy, khảo nghiệm giống là để chúng ta đánh giá khách quan, chính xác đặc điểm của giống có phù hợp với điều kiện tự nhiên và hệ thống luân canh của vùng sản xuất hay không.


Câu 2: Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?

Advertisements (Quảng cáo)

Thí nghiệm so sánh với giống phổ biến được sản xuất đại trà nhằm xác định giống mới có tính ưu việt việt hơn về: sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng nông sản và tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi.

Nếu giống mới vượt trội so với giống phổ biến trong sản xuất đại trà về các tiêu chí trên thì được chọn và gửi đến Trung tâm Khảo nghiệm giống Quốc gia để khảo nghiệm trong mạng lưới khảo nghiệm giống toàn quốc.


Câu 3

Advertisements (Quảng cáo)

Vì sao phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật giống cây mới?

Nhằm kiểm tra những đề xuất của cơ quan chọn tạo giống để xây dựng quy trình kĩ thuật, chuẩn bị cho mỏ rộng sản xuất đại trà


Câu 4: Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích gì?

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà, cần bố trí thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

Advertisements (Quảng cáo)