Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Việc quá sa đà vào các trò chơi điện tử thể gây ra những hậu quả gì?

CHIA SẺ

Việc quá sa đà vào các trò chơi điện tử thể gây ra những hậu quả gì?

Chúng ta sẽ không có thời gian để làm những việc khác thiết thực hơn. Và đây thực sự là một sự lãng phí lớn về thời gian, tiền bạc và sức lực.

Dành quá nhiều thời gian đẽ chơi điện tử sẽ lấy đi của chúng ta rất nhiều thời gian vô giá và ảnh hưởng tới công việc thường ngày của chúng ta. Khi xảy ra tình trạng như vậy, chúng ta sẽ bị người lớn cấm chơi điện tử, và đó là điều cần thiết để chúng ta chú tâm hơn vào những việc thiết thực khác, thay vì chúi mũi vào chơi điện tử giết thời gian.

Mẹ: TED, con tưới cây cho mẹ đi nhé!

Con: Để lát nữa con làm mẹ nhé. Con phải chơi xong trò chơi này đã.

Mẹ: Nếu con không làm ngay thì mẹ xóa hết tất cả các trò chơi của con đấy.

Con: Con xin lỗi mẹ, con đi tưới cây ngay đây ạ.