Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

 Trước khi áp dụng các quy tắc trong lớp học giáo viên nên làm gì?

 Trước khi áp dụng các quy tắc trong lớp học giáo viên nên làm gì?

Trước khi áp dụng các quy tắc trong lớp học, giáo viên phải giải thích cho các em học sinh hiểu về những quy tắc ấy.

Trước khi áp dụng các quy tắc trong lớp để hình thành nội quy, một điều rất quan trọng là giáo viên phải giải thích cho học sinh hiểu về những quy tắc đó và mức độ kỉ luật nếu các em vi phạm. Mỗi học sinh cần phải tự ý thức được những hành vi nào được chấp nhận và không được chấp nhận trong lớp.

A: Này cậu, hôm qua cô giáo đã nói với chúng ta về các quy tắc trong lớp rồi đấy.

B: Ừ, những quy tắc đó rất nghiêm khắc.

A: Chúng ta phải hết sức cẩn thận.

B: Đúng vậy, nếu không tuân theo chúng ta sẽ bị phạt đấy. 

Advertisements (Quảng cáo)