Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tránh ngồi lê đôi mách:  Đưa chuyện gây ra những tác hại như thế nào?

CHIA SẺ

 Đưa chuyện gây ra những tác hại như thế nào?

Đưa chuyện làm gia tăng những lời đồn đại và gây tổn thương tới những mối quan hệ của chính mình và người khác.

Ngồi lê đôi mách không phải là một hành động hay. Người khác sẽ nghĩ về bạn không hay khi bắt gặp bạn lê la đưa chuyện, đó là còn chưa kể đến tác hại của những lời đồn đại xuất phát từ bạn sẽ có thể làm hỏng mọi chuyện, ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ của bạn.

A: Cái ông đội mũ trắng kia cứ thì thào suất từ nãy đến giờ cháu ạ. 

B: Cháu biết ông ta. Ông ta hay ngồi lê đôi mách lắm!

A: Đó là lý do vì sao mọi người dần dần lảng tránh ông ta.

B: Chắc đó là thói quen của ông ta quen rồi!

 Những người đưa chuyện thường gây ra những hậu quả gì?

Họ đưa lời đồn đại và gây rắc rối vì những chuyện đồn đại đó.