Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tôn trọng người lớn tuổi: Tại sao chúng ta nên giữ thái độ tôn trọng khi đề nghị giúp đỡ người khác?

CHIA SẺ

Tại sao chúng ta nên giữ thái độ tôn trọng khi đề nghị giúp đỡ người khác?

Bởi vì họ lớn tuổi hơn bạn, bạn cần thể hiện sự kính trọng đối với người lớn tuổì hơn mình.

Nguyên tắc đầu tiên và trước hết khi giúp đõ người lớn tuổi là hãy thể hiện sự tôn trọng khi đối xử với họ. Bạn hãy nhớ: Luôn tôn trọng người già trong bất cứ hoàn cảnh nào.

A:  Cậu có nhớ người đàn ông lớn tuổi mà chúng mình đã giúp đỡ ngày hôm qua không?

B: Có chứ.

A: Ông ấy chính là thầy giáo mới của chúng mình đấy.

B: Vậy ư? May là hôm qua hai đứa mình đã không làm gì thất lễ với thầy ấy.