Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tôi cần bước đi thế nào để trông tự tin hơn?

CHIA SẺ

Tôi cần bước đi thế nào để trông tự tin hơn?

Hãy bước đi thong thả, nhẹ nhàng.

Bước đi thong thả, nhẹ nhàng khiến cho bạn trông tự tin và ấn tượng. Khi bạn đi vội vã, bạn sẽ rất nhanh bị mệt.

A: Cậu hãy bước đi chậm thôi!

B: Ừ, cậu nói đúng đi nhanh tớ thấy mệt quá!

A: Ừm, như thế này tốt rồi đấy.

B: Giờ: Rồi tớ thấy tốt hơn rồi.