Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Thực hiện những mục tiêu cá nhân: Tại sao nên bắt đầu từ việc thực hiện những mục tiêu cá nhân?

CHIA SẺ

 Tại sao nên bắt đầu từ việc thực hiện những mục tiêu cá nhân?

Những mục tiêu mang tính cá nhân sẽ gắn bó thiết thực với bản thân mỗi chúng ta. Việc cố gắng thực hiện chúng sẽ giúp chúng ta dần dần hoàn thiện mình hơn.

Hãy bắt đầu bằng những mục tiêu nhỏ nhất như vậy sinh cá nhân. Trách nhiệm của chúng ta là cần giữ vệ sinh cá nhân và giữ gìn môi trường xung quanh. Điều này sẽ giúp chúng ta cải thiện hành vi của bản thân. Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc giữ vệ sinh cho bàn học và phòng riêng.

A: Mục tiêu của anh cần phải thật chi tiết

B:Tại sao lại thế?

A:Như thế anh sẽ không bối rối khi bắt tay vào thực hiện trong thực tế.

B:Cảm ơn anh đã góp Ý.