Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Thay đổi thái độ: Chúng ta nên làm gì nếu muốn có kết quả tốt?

CHIA SẺ

Chúng ta nên làm gì nếu muốn có kết quả tốt?

Nếu bạn muốn có những kết quả tích cực và tốt đẹp hơn, trước tiên hãy thay đổi thái độ sống của mình.

Hãy học cách kiểm soát thái độ của mình, bởi thái độ sống có thể ảnh hưởng đến cuộc đời bạn sau này. Nếu bạn luôn nhìn đời bằng con mắt tiêu cực, bạn sẽ thấy nhiều sự việc tiêu cực xảy ra hơn. Còn nếu bạn nhìn vào mặt tốt đẹp của vấn đề thì bạn sẽ lựa chọn hành động theo hướng tích cực và nhận lại kết quả tốt đẹp.

 A: Cậu hãy cố gắng giữ thái độ tích cực nhé.

B: Ừ, giữ thái độ tích cực rất quan trọng mà.

A: Thái độ tích cực sẽ giúp chúng ta có được những điều tốt lành.

B: Đúng vậy! Ngoài ra nó còn giúp chúng ta có được tâm trạng vui vẻ nữa chứ!