Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Thái độ ân cần trong ngôn ngữ cơ thể được biểu hiện như thế nào?

CHIA SẺ

Thái độ ân cần trong ngôn ngữ cơ thể được biểu hiện như thế nào?

Một người có thái độ ân cần sẽ luôn tập trung vào người đối diện khi nói chuyện.

Một người ân cần là một người biết lắng nghe. Mỗi người sẽ có thái độ ân cần khác nhau. Hãy giữ thái độ ân cần và sự quan tâm của bạn khi nói chuyện với người khác.

A: Cậu biết không tối qua mẹ tớ đã mắng tớ một trận.

B: Thế à? Tại sao thế?

A:Thực ra, tối qua tớ đã về nhà muộn.

B: Ồ, vậy mẹ cậu mắng là đúng rồi.