Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tận dụng thời gian: Tại sao chúng ta nên sử dụng thời gian của mình một cách tối ưu?

 Tại sao chúng ta nên sử dụng thời gian của mình một cách tối ưu?

Bởi điều đó sẽ giúp chúng ta làm việc có hiệu quả hơn.

Quản lí thời gian một cách hiệu quả là chìa khóa cho sự tự tin và thành công của mỗi người. Nếu bạn có quá nhiều công việc cần giải quyết, hãy sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên. Tập trung làm công việc mang lại “giá trị lớn”, phân biệt rõ việc khẩn cấp và việc quan trọng. Như vậy bạn sẽ tránh “đốt” thời gian vào những việc vô ích.

A:  Bây giờ em đã có thể hoàn thành được nhiều việc hơn trước.

B: Em làm cách nào thế?

A: Em phân bố lại thời gian và tận dụng hết quỹ thời gian mà mình có.

B: Thật là tuyệt!

Advertisements (Quảng cáo)