Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tận dụng cơ hội:  Những việc như thế nào có thể giúp bạn gặp gỡ nhiều người?

CHIA SẺ

 Những việc như thế nào có thể giúp bạn gặp gỡ nhiều người?

Đó là những việc có nhiều người cùng độ tuổi với bạn tham gia.

Bạn nên thử làm một việc gì đó có nhiều người cùng trang
lứa với bạn tham gia. Có thể công việc này sẽ mang lại cho
bạn cơ hội gặp gõ nhiều người cùng chung chí hướng.

A:  Xin chào! Tớ là JERRI THOMPSON, mới tham gia vào nhóm ngày hôm nay.

B: Hân hạnh được gặp cậu.

A: Cậu có tham gia buổi cắm trại của nhóm mình vào tuần tới không?

B: Có chứ! Mình nhất định sẽ tham gia.