Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tại sao việc xếp hàng thanh toán hóa đơn lại là một vấn đề lớn đối với người già?

CHIA SẺ

Tại sao việc xếp hàng thanh toán hóa đơn lại là một vấn đề lớn đối với người già?

Vì sức khỏe của họ không cho phép họ đứng xếp hàng quá Lâu.

Việc xếp hàng để mua bán hay thanh toán hoá đơn hàng đối với
người già là cả một vấn đề, vì sức khoẻ của họ không cho phép đôi chân đứng hàng giờ để đợi thanh toán. Bạn có thể giúp họ bằng cách giúp họ xếp hàng để đợi đến lượt thanh toán hoặc nhường họ thanh toán trước mình.

 A: Hôm nay một cụ già đã mời em uống trà.

B: Có gì đặc biệt à?

A: À, cụ ấy cảm ơn em vì đã đứng xếp hàng giúp được cụ chờ thanh toán hóa đơn mua hàng ấy mà.

B: Em thật tốt bụng!