Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tại sao chúng ta cần tránh bị lạc đề trong các cuộc tranh luận?

CHIA SẺ

 Tại sao chúng ta cần tránh bị lạc đề trong các cuộc tranh luận?

Bởi vì điều này khiến cho chúng ta bị sa đà vào những thứ không trọng tâm, không giải quyết được vấn đề chính một cách thấu đáo. 

A: Chúng ta cần phải tránh lạc đề trong khi tranh luận.

B: Tại sao phải tránh điều đó vậy?

A: Bởi vì đây là nỗi rất phổ biến, khiến cho các cuộc tranh luận giảm hiệu quả rất nhiều.

B: Việc này còn khiến khán giả không còn quan tâm đến sự tranh luận của chúng ta nữa.