Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Sự thành thật được thể hiện như thế nào?

CHIA SẺ

Sự thành thật được thể hiện như thế nào?

Bạn có thể thể hiện sự thành thật bằng những công việc mà bạn đang làm.

Dân gian có câu:

Những người tính nết thật thà

Đi đâu cũng được người ta tin dùng.

Vì vậy, chúng ta cần phải thành thật trong bất cứ hoàn cảnh nào.

A: Em được thầy tổng phụ trách phân công tham gia chuẩn bị cho lễ kỉ niệm ở trường.

B: Chắc vất vả lắm em nhỉ?

A: Dù vất vả nhưng em cũng đã hoàn thành tốt công việc của mình, chị ạ.

B: Vậy thầy có nhận xét gì về việc làm của em không?

Tác dụng của thành thật là gì?

Thành thật khiến bạn có thể gây ấn tượng tốt đối với người khác.