Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Sự quyết đoán là gì?

CHIA SẺ

Sự quyết đoán là gì?

Sự quyết đoán là sự bảo vệ quyền lợi của bạn để được đối xử một cách công bằng.

Sự quyết đoán là một trong những phẩm chất của con người, thể hiện mức độ tự tin của người đó. Bạn cần thể hiện sự quyết đoán của mình khi bộc lộ suy nghĩ và quan điểm với người mà bạn nói chuyện.

 A: Có vài xung đột xảy ra trước khi mọi người chấp thuận quan điểm của tôi.

B: Cậu đã thuyết phục họ bằng cách nào thế?

A: Tôi đã đưa ra những lý do rất thích hợp lý.

B: Cậu chắc chắn là rất quyết đoán nhỉ?