Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Sử dụng đúng làn đường: Chúng ta phải chú ý tuân thủ những điều gì khi đi bộ trên đường?

Chúng ta phải chú ý tuân thủ những điều gì khi đi bộ trên đường?

Chúng ta hãy nhớ đi trên vỉa hè, trên cầu vượt và đường hầm dành cho người đi bộ, không đi bộ dưới lòng đường.

Chúng ta phải tuân thủ luật giao thông khi đi bộ trên đường. Đi bộ trên vỉa hè không chỉ cho thấy chúng ta là người biết tôn trọng luật giao thông mà còn giúp chúng ta tránh được tai nạn giao thông. Việc sử dụng cầu vượt hoặc đường hầm dành cho người đi bộ cũng cho thấy chúng ta có ý thức giao thông tốt.

 A: Tớ đã sang đường bằng đường hầm dành cho người đi bộ.

B: Đúng đấy, tôi cũng luôn sang đường bằng đường hầm dành cho người đi bộ.

A: Điều đó rất cần thiết để phòng tránh tai nạn giao thông.

B: Cậu nói đúng đấy.

Advertisements (Quảng cáo)