Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Sống ngay thẳng: Muốn nhận được thiện cảm của mọi người, chúng ta cần chú ý điều gì?

CHIA SẺ

Muốn nhận được thiện cảm của mọi người, chúng ta cần chú ý điều gì?

Chúng ta cần sống ngay thẳng. 

Chúng ta cần phải thể hiện sự ngay thẳng của mình thông qua cách nói chuyện với người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Từ đó, chúng ta sẽ có thể gây ấn tượng tốt với người đó và dần dần có ảnh hưởng đến họ.

A: Ngày hôm qua, TOM đã nhờ tớ làm vài việc.

B: Cậu cảm thấy thế nào khi TOM nhờ vả?

A: À, cũng không sao mà. Mình thấy cậu ấy đã nhờ mình một cách thẳng thắn, nên mình rất vui lòng giúp cậu ấy khi cần thiết.

B: Ừm, tính ngay thẳng thì ở đâu cũng được yêu quý.