Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Sạch sẽ và ngăn lắp: Chúng ta cần phải làm gì trước khi ăn?

CHIA SẺ

Chúng ta cần phải làm gì trước khi ăn?

Chúng ta phải rửa tay sạch sẽ trước khi ăn.

Sạch sẽ và ngăn nắp là điều bắt buộc cần phải học đối với mọi bạn nhỏ, dù là ở nhà hay ở trường. Chúng ta phải có ý thức giữ cho mình luôn ngăn nắp và sạch sẽ, và không được quên rửa tay trước khi ăn.

A: Chúng ta ăn trưa thôi.

B: Ừ nhưng trước tiên chúng ta phải rửa tay sạch sẽ đã.

A: Điều đó có cần thiết không?

B: Có chứ, cậu hãy tập thói quen ấy đi.